Search

Cherish the Memories

Fun, Experience, Travel

காமிராவை பார்த்தாலே போச்சு….!!!

Anything Possible

வி ம ரி ச ன ம் - காவிரிமைந்தன்


சிலருக்கு காமிராவை பார்த்தால் போதும்…
எல்லாமே மறந்து விடும்…..
கீழே இருக்கும் புகைப்படத்தை பாருங்களேன்….


( புகைப்படம் நன்றி -தினத்தந்தி )

பிரதமரைச் சுற்றி இவ்வளவு பேர் இருக்கிறார்களே –
யாருக்காவது அவரது பாதுகாப்பைப்பற்றிய நினைவு
கொஞ்சமாவது இருக்கிறதா…?

அபாயகரமாக, (வில்)அம்பை தன்னை நோக்கியே
திருப்பிப் பிடித்திருக்கிறார் பிரதமர்.

பக்கத்தில் இருக்கும் ஒருத்தராவது அதில் கவனம்
செலுத்தி, சரி செய்கிறார்களா பாருங்களேன்…
பிரதமர் மீது இவர்களுக்கு அவ்வளவு தானா அக்கறை…?

இவர்களுக்கெல்லாம் –
காமிராவை பார்த்து விட்டால் போச்சு…
எல்லாமே மறந்து விடும்…

எவ்வளவு தான் புகைப்படங்களில், வீடியோக்களில்,
தொலைக்காட்சிகளில் –
தோன்றினாலும் – இந்த ஆசை மட்டும்
சிலருக்கு – அடங்குவதே இல்லை…!!!

.
——————————————————————-

View original post

Quotes

all are tooo good to miss

Views on Life & on Equity Investing

You know you’re winning when you’re happy for no reason. When you don’t attach your happiness to anything or anyone, you become free.

I hate to cancel. I know we made plans to get together tonight but that was 2 hours ago. I was younger then, full of hope. But now I’m tired.

Sometimes you simply need to talk to a 5 year old and an 85 year old to put your life back into perspective.

It’s ironic how you feel most alive when your heart skips a few beats.

Money can’t buy happiness but poverty can’t buy anything.

You cannot be lonely if you like the person you’re alone with.

We are all a little weird and crazy and life’s a little weird, and when we find someone whose weirdness and craziness is compatible with ours, we join up with them and fall in mutual weirdness and call it…

View original post 135 more words

” மதன சுந்தரி ” கதை….!!!

Nice story

வி ம ரி ச ன ம் - காவிரிமைந்தன்


வெகு சுவாரஸ்யமான, சிந்தையைக் கிளறும் ஒரு விக்ரம்-வேதா
கதை….

துர்க்காபுரி என்று ஒரு நாடு. துர்க்காபுரியில் துர்க்கை அம்மனுக்கு ஒரு கோயில் இருந்தது. அந்த அம்மனை வழிபட்டு வேண்டிக்கொண்டால் நினைத்தது நடக்கும் என்ற நம்பிக்கையும் இருந்தது.

இவ்வாறு இருக்கையில், துர்க்கை அம்மனுக்கு நடக்கும் திருவிழாவில்,
சுந்தரத்தேவன் என்ற ஒரு இளைஞன் மதனசுந்தரி என்ற பெண்ணைப் பார்த்து அவள் அழகில் மயங்கிவிடுகிறான். அவளை மணந்தே ஆகவேண்டும் என்ற ஆசைப்படுகிறான்.

அவளைத் திருமணம் செய்யத் தனக்கு அருள் புரிந்தால், திருமணமான சில காலம் கழித்து, தன் தலையை காணிக்கையாகத் தருவதாக துர்க்கை அம்மனிடம் வேண்டிக்கொள்கிறான்.

பிறகு, அந்தப் பெண்ணின் குடும்பத்தைப் பற்றி விசாரித்து, அவள் தகப்பனாரிடம் சென்று அவளைத் தனக்கு மணம் செய்துகொடுக்குமாறு கேட்கிறான். சுந்தரத்தேவனைப் பற்றி விசாரித்து, அவன் தன் மகளுக்குத் தகுதியானவன் என்பதைத் தெரிந்துகொள்ளும் மதனசுந்தரியின் தகப்பனும் அவனுக்குத் தன் மகளைத் திருமணம் செய்துகொடுக்கிறார்.

மதனசுந்தரியைத் திருமணம் செய்துகொண்ட சுந்தரத்தேவன் சில காலம் மாமனார் வீட்டிலேயே மகிழ்ச்சியாக காலத்தைக் கழிக்கிறான்.
பிறகு, அம்மனிடம் தான் வேண்டிக்கொண்டது நினைவிற்கு வந்துவிடவே,

மாமனாரின் அனுமதி பெற்று மதனசுந்தரியோடு தன் ஊருக்குத் திரும்புகிறான். அவர்களுக்குத் துணையாக மதனசுந்தரியின் அண்ணன் தாருகனும் உடன் வருகிறான்.

ஊருக்குத் திரும்பியவுடன், சுந்தரத்தேவன், நேராக கோயிலுக்குச்
சென்று, மதனசுந்தரியையும் தாருகனையும் வெளியே நிற்கவைத்து
விட்டு, கோயிலுக்குள் சென்று, அம்மனிடம் வேண்டிக்கொண்டபடி, தன் தலையை அறுத்துக்கொண்டு மாண்டுவிடுகிறான்.

சுந்தரத்தேவன் கோயிலுக்குள்…

View original post 219 more words

Abhinav’s Questions

It is always good time when i am with Abhinav. He is real thought provoker and makes me take good initiatives.

1. Go-Green Initiative

Last Sunday, Myself and Abhinav went to Anjappar Resturant , Porur, Chennai for getting the Carrier Meals parcel. While starting from home, Abhinav reminded me to take utensils and Cloth bag. I used to tell him whenever he goes to nearest shops in order to avoid polythene bags. So we went with full utensils. We billed for Full career meals in cash section ( Rs 180). Cashier did not entertain to answer the query for filling all the gravy in utensils.  But the parcel carrying person rejected my request and went to Cashier again. Both refused to accept the option. They were adamant on giving all food items in container and polythene bags.

Abhinav lost his patience and he started pushing me to go home. I escalated to Restaurant manager and he has a kind heart to agree to give food in utensils. In fact, he is so friendly enough. Even you want to Go-Green, Surroundings are note helping.

People attitude has to change. Otherwise, nobody cant save Mother Earth.

2. Reflection

We used to get sunlight in our living room in the month of Feb, March only because of location of adjacent buildings. Today i was explaning the reflection by using the sunlight while Abhinav was having his breakfast.

Object color defines the reflected light color. Suppose object is red in color which means sunlight (whitelight) reflected by that red object which keeps red light and reflects remaining color. Abhinav was quick enough to ask me ” If reflected light falls on another red object, What would be color of the object because reflected light does not have red at all”.

I said quickly “I dont have any answers for this question. Pl eat and go School. “

Paper bags

Mother earth takes lot of time and pain to decompose things we litter everyday. Lets have sanity and some thought before we throw garbage.

Watch this Video: Youtube link

Abhinav cares Mother Earth. Even he said he wants to become Scientist to find a cure for pollution and preserve nature.

Time to decompose

Source: https://www.thebalance.com/how-long-does-it-take-garbage-to-decompose-2878033

 

God is great

via காவிரி – மகிழ்ச்சியோடு வரவேற்கப்பட வேண்டிய நல்ல தீர்ப்பு….!!! நீதிபதிகளுக்கு நன்றி சொல்வோம்…!!!

How We Pay for Incompetence

Nicely put on Productivity and competence !!!

Easy Money

Indian_ten_rupee_coin_(2008_Reverse)

Sometime back I got some plumbing work done. The plumber said the work would take around eight hours or one full day. Once he started working, it took me a couple of hours to figure out that he was basically wasting time and he could easily finish work in four hours.

I confronted him on this and he agreed. The logic he offered for wasting time was very interesting. He said, plumbing was a profession that needed some experience and expertise. He had the necessary experience and expertise and could work faster than the average plumber could. The trouble was whenever he finished worked fast, the customers would dilly dally in paying him, the amount of money, that had been agreed on.

The reason always offered was, “but that hardly took any time”. He found it very difficult to explain to his customers that it barely took any time simply…

View original post 537 more words

Rose by Abhinav

Abhinav’s drawing skills are improving over time. Infact Priya was suggesting to join him in drawing class as next than Other classes (Chess, Yoga, Key Board).

Abhinav Drawing Rose
Abhinav’s Little hand Magic

ஏறு தழுவல், மஞ்சு விரட்டு அல்லது சல்லிக்கட்டு (ஜல்லிக்கட்டு) / Bull Taming

This year Celebration was very fantastic and Youth participation was huge successful. Lot of noise around on mercy, injury and fatality. I am not here to debate about its continuance. I like to share few pictures which was circulated in social media. Worth recording for future.

Below pictures are from Avaniyapuram, Palamedu and Alanganallur. Thanks to Photographers.

Wiki links: Tamil English

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑